Tại sao quả táo bị cắt lại chuyển màu khi để bên ngoài?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *