Bé 2 tháng đi ngoài thấy phân nhiều nhầy và bọt

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *