Bé hay bị co cứng người, ngồi khom người 2 chân gập lại

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *