Category: Bệnh thường gặp

Răng bé bị sâu và viêm tủy phải làm sao? 0

Răng bé bị sâu và viêm tủy phải làm sao?

Bạn đọc có hỏi: Răng bé bị sâu và viêm tủy phải làm sao? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...

Điều trị Iode phóng xạ thì bao lâu mang thai an toàn? 0

Điều trị Iode phóng xạ thì bao lâu mang thai an toàn?

Bạn đọc có hỏi: Điều trị Iode phóng xạ thì bao lâu mang thai an toàn? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo,...

Nhân giảm âm vú trái có nguy hiểm? 0

Nhân giảm âm vú trái có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Nhân giảm âm vú trái có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự...

Nang giáp móng sưng to có nguy hiểm? 0

Nang giáp móng sưng to có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Nang giáp móng sưng to có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự...

Phẫu thuật rách dây chằng và sụn chêm bao tiền? 0

Phẫu thuật rách dây chằng và sụn chêm bao tiền?

Bạn đọc có hỏi: Phẫu thuật rách dây chằng và sụn chêm bao tiền? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...

Hay bị cúm phải làm sao? 0

Hay bị cúm phải làm sao?

Bạn đọc có hỏi: Hay bị cúm phải làm sao? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp...

Em bị ngứa và chảy dịch vàng khi đeo khuyên tai có nguy hiểm? 0

Em bị ngứa và chảy dịch vàng khi đeo khuyên tai có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Em bị ngứa và chảy dịch vàng khi đeo khuyên tai có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất...