Category: Bệnh thường gặp

Tay có vết bầm tím sau khi hiến máu có sao không? 0

Tay có vết bầm tím sau khi hiến máu có sao không?

Bạn đọc có hỏi: Tay có vết bầm tím sau khi hiến máu có sao không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo,...

Sau khi tháo bột bị sưng cánh tay có sao không? 0

Sau khi tháo bột bị sưng cánh tay có sao không?

Bạn đọc có hỏi: Sau khi tháo bột bị sưng cánh tay có sao không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn...

Chỉ số LYM 14.4 là gì? 0

Chỉ số LYM 14.4 là gì?

Bạn đọc có hỏi: Chỉ số LYM 14.4 là gì? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp...

Phát hiện niêm mạc hang vị viêm teo chuyển sản ruột? 0

Phát hiện niêm mạc hang vị viêm teo chuyển sản ruột?

Bạn đọc có hỏi: Phát hiện niêm mạc hang vị viêm teo chuyển sản ruột? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn...

Sẹo lồi cứng và đau có nguy hiểm? 0

Sẹo lồi cứng và đau có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Sẹo lồi cứng và đau có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự...

Viêm họng cấp có nguy hiểm? 0

Viêm họng cấp có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Viêm họng cấp có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp...

Đứt gân gấp ngón trỏ có cứu được không? 0

Đứt gân gấp ngón trỏ có cứu được không?

Bạn đọc có hỏi: Đứt gân gấp ngón trỏ có cứu được không? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được...

Rốn chảy dịch có nguy hiểm? 0

Rốn chảy dịch có nguy hiểm?

Bạn đọc có hỏi: Rốn chảy dịch có nguy hiểm? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không được tự ý áp...

Tạo bàng quang dẫn tới khó kiểm soát tiểu tiện? 0

Tạo bàng quang dẫn tới khó kiểm soát tiểu tiện?

Bạn đọc có hỏi: Tạo bàng quang dẫn tới khó kiểm soát tiểu tiện? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...

Ho kéo dài có đờm, nghẹt mũi là bệnh gì? 0

Ho kéo dài có đờm, nghẹt mũi là bệnh gì?

Bạn đọc có hỏi: Ho kéo dài có đờm, nghẹt mũi là bệnh gì? trong những bệnh thường gặp. Những thông tin tổng hợp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không...