Bị áp xe buồng trứng do hút thai còn sót có thể sinh con được không? và đến bệnh viện nào?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *