Bị cận nên đeo kính đúng độ hay nhẹ hơn thì tốt?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *