Bị chậm kinh, thử que lên 2 vạch 1 đậm 1 mờ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *