Bị đau đỉnh đầu bên phải, có lúc chạy xuống đau ở phía trên tai

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *