Bị đau hông phải, vị trí dưới sườn phải, đau lan ra sau xuống mông phải

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *