Bị khàn tiếng từ nhỏ, cảm giác khó chịu, vướng víu, luôn có đờm trong cổ họng

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *