Bị nổi đốm màu trắng nhô lên giống mụn bọc nhưng nằm ẩn dưới da

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *