Bị nước vào tai, cảm giác đau đầu và có máu chảy ra

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *