Bị sốt về chiều, kho có đờm kéo dài – dấu hiệu bệnh lao

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *