Bôi thuốc chống sẹo vào vết thương hồng kín đang lành

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *