Chỗ tĩnh mạch truyền dịch cảm thấy buốt và mạch máu cứng lên như có cục

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *