Gãy xương quay tay bao lâu thì tháo được nẹp đinh?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *