Giảm co tử cung nên sử dụng Spasmaverin hay Philtabel cho tốt

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *