Họng có những hạt màu đỏ, bị vướng khi nuốt, hay bị nhức đầu

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *