Kết quả xét nghiệm đông máu là bao nhiêu thì an toàn?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *