Khâu chỉ vết thương, thấy vết thương sưng đau hơn

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *