Khi nằm thì tim đập nhanh, mạnh hay ợ hơi, thỉnh thoảng ợ nóng

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *