Lịch âm ngày 1 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 1 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 1 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 1 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 1 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 1 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 1 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 1/01/2022 là ngày 29/11/2021 (29 tháng 11 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 1/01/2022 (ngày 1 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

29

Tháng 11 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

1

Tháng 01 năm 2022 (dương)