Lịch âm ngày 1 tháng 09 năm 2023

Xem lịch âm ngày 1 tháng 09 năm 2023, ngày lịch âm ngày 1 tháng 09 năm 2023, âm lịch ngày 1 tháng 09 năm 2023, lịch âm ngày ngày 1 tháng 09 năm 2023, âm lịch ngày 1 tháng 09 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 1 tháng 09 năm 2023

Lịch âm ngày 1/09/2023 là ngày 17/7/2023 (17 tháng 7 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 1/09/2023 (ngày 1 tháng 09 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

17

Tháng 7 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

1

Tháng 09 năm 2023 (dương)