Lịch âm ngày 12 tháng 02 năm 2020

Xem lịch âm ngày 12 tháng 02 năm 2020, ngày lịch âm ngày 12 tháng 02 năm 2020, âm lịch ngày 12 tháng 02 năm 2020, lịch âm ngày ngày 12 tháng 02 năm 2020, âm lịch ngày 12 tháng 02 năm 2020 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 12 tháng 02 năm 2020

Lịch âm ngày 12/02/2020 là ngày 19/1/2020 (19 tháng 1 năm 2020) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 12/02/2020 (ngày 12 tháng 02 năm 2020)

Lịch âm hôm nay

19

Tháng 1 năm 2020 (âm)

Lịch dương hôm nay

12

Tháng 02 năm 2020 (dương)

02/2020
CNT2T3T4T5T6T7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8/4
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1/5
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7