Lịch âm ngày 12 tháng 11 năm 2021

Xem lịch âm ngày 12 tháng 11 năm 2021, ngày lịch âm ngày 12 tháng 11 năm 2021, âm lịch ngày 12 tháng 11 năm 2021, lịch âm ngày ngày 12 tháng 11 năm 2021, âm lịch ngày 12 tháng 11 năm 2021 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 12 tháng 11 năm 2021

Lịch âm ngày 12/11/2021 là ngày 8/10/2021 (8 tháng 10 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 12/11/2021 (ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Lịch âm hôm nay

8

Tháng 10 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

12

Tháng 11 năm 2021 (dương)