Lịch âm ngày 12 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 12 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 12 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 12 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 12 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 12 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 12 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 12/11/2023 là ngày 29/9/2023 (29 tháng 9 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 12/11/2023 (ngày 12 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

29

Tháng 9 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

12

Tháng 11 năm 2023 (dương)