Lịch âm ngày 13 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 13 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 13 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 13 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 13 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 13 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 13 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 13/01/2022 là ngày 11/12/2021 (11 tháng 12 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 13/01/2022 (ngày 13 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

11

Tháng 12 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

13

Tháng 01 năm 2022 (dương)