Lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2021

Xem lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2021, ngày lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2021, âm lịch ngày 13 tháng 11 năm 2021, lịch âm ngày ngày 13 tháng 11 năm 2021, âm lịch ngày 13 tháng 11 năm 2021 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 13 tháng 11 năm 2021

Lịch âm ngày 13/11/2021 là ngày 9/10/2021 (9 tháng 10 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 13/11/2021 (ngày 13 tháng 11 năm 2021)

Lịch âm hôm nay

9

Tháng 10 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

13

Tháng 11 năm 2021 (dương)