Lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 13 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 13 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 13 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 13 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 13/11/2023 là ngày 1/10/2023 (1 tháng 10 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 13/11/2023 (ngày 13 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

1

Tháng 10 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

13

Tháng 11 năm 2023 (dương)