Lịch âm ngày 14 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 14 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 14 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 14 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 14 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 14 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 14 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 14/01/2022 là ngày 12/12/2021 (12 tháng 12 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 14/01/2022 (ngày 14 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

12

Tháng 12 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

14

Tháng 01 năm 2022 (dương)