Lịch âm ngày 15 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 15 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 15 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 15 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 15 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 15 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 15 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 15/11/2023 là ngày 3/10/2023 (3 tháng 10 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 15/11/2023 (ngày 15 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

3

Tháng 10 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

15

Tháng 11 năm 2023 (dương)