Lịch âm ngày 16 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 16 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 16 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 16 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 16 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 16 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 16 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 16/01/2022 là ngày 14/12/2021 (14 tháng 12 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 16/01/2022 (ngày 16 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

14

Tháng 12 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

16

Tháng 01 năm 2022 (dương)