Lịch âm ngày 16 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 16 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 16 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 16 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 16 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 16 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 16 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 16/11/2023 là ngày 4/10/2023 (4 tháng 10 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 16/11/2023 (ngày 16 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

4

Tháng 10 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

16

Tháng 11 năm 2023 (dương)