Lịch âm ngày 20 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 20 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 20 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 20 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 20 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 20 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 20 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 20/01/2022 là ngày 18/12/2021 (18 tháng 12 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 20/01/2022 (ngày 20 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

18

Tháng 12 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

20

Tháng 01 năm 2022 (dương)