Lịch âm ngày 21 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 21 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 21 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 21 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 21 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 21 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 21 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 21/11/2023 là ngày 9/10/2023 (9 tháng 10 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 21/11/2023 (ngày 21 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

9

Tháng 10 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

21

Tháng 11 năm 2023 (dương)