Lịch âm ngày 23 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 23 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 23 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 23 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 23 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 23 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 23 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 23/01/2022 là ngày 21/12/2021 (21 tháng 12 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 23/01/2022 (ngày 23 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

21

Tháng 12 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

23

Tháng 01 năm 2022 (dương)