Lịch âm ngày 23 tháng 09 năm 2023

Xem lịch âm ngày 23 tháng 09 năm 2023, ngày lịch âm ngày 23 tháng 09 năm 2023, âm lịch ngày 23 tháng 09 năm 2023, lịch âm ngày ngày 23 tháng 09 năm 2023, âm lịch ngày 23 tháng 09 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 23 tháng 09 năm 2023

Lịch âm ngày 23/09/2023 là ngày 9/8/2023 (9 tháng 8 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 23/09/2023 (ngày 23 tháng 09 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

9

Tháng 8 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

23

Tháng 09 năm 2023 (dương)