Lịch âm ngày 27 tháng 11 năm 2021

Xem lịch âm ngày 27 tháng 11 năm 2021, ngày lịch âm ngày 27 tháng 11 năm 2021, âm lịch ngày 27 tháng 11 năm 2021, lịch âm ngày ngày 27 tháng 11 năm 2021, âm lịch ngày 27 tháng 11 năm 2021 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 27 tháng 11 năm 2021

Lịch âm ngày 27/11/2021 là ngày 23/10/2021 (23 tháng 10 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 27/11/2021 (ngày 27 tháng 11 năm 2021)

Lịch âm hôm nay

23

Tháng 10 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

27

Tháng 11 năm 2021 (dương)