Lịch âm ngày 28 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 28 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 28 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 28 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 28 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 28 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 28 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 28/11/2023 là ngày 16/10/2023 (16 tháng 10 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 28/11/2023 (ngày 28 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

16

Tháng 10 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

28

Tháng 11 năm 2023 (dương)