Lịch âm ngày 29 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 29 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 29 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 29 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 29 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 29 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 29 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 29/11/2023 là ngày 17/10/2023 (17 tháng 10 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 29/11/2023 (ngày 29 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

17

Tháng 10 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

29

Tháng 11 năm 2023 (dương)