Lịch âm ngày 3 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 3 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 3 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 3 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 3 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 3 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 3 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 3/11/2023 là ngày 20/9/2023 (20 tháng 9 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 3/11/2023 (ngày 3 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

20

Tháng 9 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

3

Tháng 11 năm 2023 (dương)