Lịch âm ngày 4 tháng 01 năm 2022

Xem lịch âm ngày 4 tháng 01 năm 2022, ngày lịch âm ngày 4 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 4 tháng 01 năm 2022, lịch âm ngày ngày 4 tháng 01 năm 2022, âm lịch ngày 4 tháng 01 năm 2022 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 4 tháng 01 năm 2022

Lịch âm ngày 4/01/2022 là ngày 2/12/2021 (2 tháng 12 năm 2021) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 4/01/2022 (ngày 4 tháng 01 năm 2022)

Lịch âm hôm nay

2

Tháng 12 năm 2021 (âm)

Lịch dương hôm nay

4

Tháng 01 năm 2022 (dương)