Lịch âm ngày 5 tháng 11 năm 2023

Xem lịch âm ngày 5 tháng 11 năm 2023, ngày lịch âm ngày 5 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 5 tháng 11 năm 2023, lịch âm ngày ngày 5 tháng 11 năm 2023, âm lịch ngày 5 tháng 11 năm 2023 bao nhiêu, lịch vạn niên ngày 5 tháng 11 năm 2023

Lịch âm ngày 5/11/2023 là ngày 22/9/2023 (22 tháng 9 năm 2023) tương ứng với ngày lịch dương hôm nay là ngày 5/11/2023 (ngày 5 tháng 11 năm 2023)

Lịch âm hôm nay

22

Tháng 9 năm 2023 (âm)

Lịch dương hôm nay

5

Tháng 11 năm 2023 (dương)