Lưỡi có màu trắng và hằn vết răng cưa, hôi miệng

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *