Mắt bị liệt 1 nửa, không mở được, đi khám ở đâu?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *