Nạo niêm mạc tử cung để điều trị rong kinh được không?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *