Người bị bệnh Basedow cường giáp đang điều trị có được hiến máu?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *