Người cao tuổi bị thoát vị bẹn, nên mổ hay đặt lưới?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *