Phát hiện nước tiểu màu vàng đậm và hôi do bệnh lý của hệ sinh dục?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *