Rạn đầu xương bàn V bàn chân phải, không cần bó bột, chỉ cần uống thuốc?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *